Våra tjänster

Våra tjänster

Som installationsleverantör för stora mätarbytesprojekt i Norge och Sverige har vi upparbetat oss ovärderlig erfarenhet av att driva stora logistikprojekt. För oss är det viktigt att vara flexibla eftersom vi vet att skräddarsydda lösningar ger de bästa resultaten.

”SMARTservice förstår oss, de ser behovet och har samma tillvägagångssätt att göra jobbet som oss. De har byggt upp AMR-utrullningen till ett eget hantverk, och har genom det mycket erfarenhet. SMARTservice, som våra representanter ute hos slutkunder, förstår att vårt omdöme är viktigt och bidrar till att öka det. SMARTservice är en dynamisk och professionell organisation som är öppen för dialog. De möter oss där vi är. De är engagerade och stolta och ger inte upp en enda slutkund.” -Jon Gunnar Grimstad, F.d. Projektledare Norgesnett

Projektledning

Vi har omfattande och bred erfarenhet av att driva både små- som stora projekt

Vi gör det som krävs för att fullföra det vi avtalat. SMARTservice präglas av sunda värderingar, rik företagskultur och goda samarbeten. Bra ensam, bäst tillsammans.

Planering och logistik

Vi är på plats där det händer.

Erfarenhet från tidigare projekt gör att vi har redskapen för att kunna lägga upp den bästa planeringen på ett kontrollerat och effektivt sätt. Vi har många samarbetspartners och god erfarenhet av att använda oss av underentreprenörer runt om i landet. Mer flexibelt, mer effektivt och fundamentalt för bra samarbeten.

Avtalshantering

Våra kunders omdöme är viktigt för oss.

Vi har utarbetat väl fungerande rutiner och struktur för att få bästa möjliga logistikflyt samtidigt som vi anpassar oss efter slutkunder och geografiska områden då det krävs. Vi vet hur bra team skapas och hur god kommunikation upprätthålls. Kundens omdöme är viktigt för oss och vi har det som krävs för att våra kunder och deras slutkunder ska bli nöjda.

Installation

Med fokus på säkerhet, kvalitet och effektivitet.

En välarbetad plan, samarbete med lokala underentreprenörer och bra kommunikation genom projekten ger alla förutsättningar för effektivitet. Vi jobbar hela tiden för en säker arbetsmiljö.

Workers on salmon farm in rural lake
Professional Electrician Job